Specjalista Zapewniania Jakości (M/K)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę – umowa na zastępstwo,
 • Nowoczesne miejsce pracy w dogodnej lokalizacji we Wrocławiu,
 • Szeroki zakres szkoleń i program rozwoju zawodowego,
 • Podwyższanie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności,
 • Bezpłatny zamknięty parking dla samochodów i rowerów,
 • Premię za polecenie do pracy innych pracowników,
 • Bezpłatna prywatna opieka medyczna z możliwością udziału innych członków rodziny lub partnera,
 • Dodatkowe świadczenia w tym dofinansowanie do karty Multisport,
 • Ciekawą pracę pełną wyzwań w młodym, zgranym zespole,

Odpowiedzialność :

 • Zarządzanie dokumentacją w ramach systemu zarządzania jakością,
 • Nadzór nad dokumentacją dotyczącą procesu zmian,
 • Nadzór nad odchyleniami oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
 • Aktywne uczestnictwo w audytach zewnętrznych, klienta i jednostek certyfikujących,
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz sporządzanie planów i raportów z audytów,
 • Zarządzania działaniami po audytowymi,
 • Współpraca ze wszystkimi działami w zakresie utrzymania i rozwoju systemów zarządzania,
 • Inicjowanie działań doskonalących system zarządzania jakością,

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Doświadczenia 2-3 letniego w firmie o profilu produkcji wielkoseryjnej ( preferowane branże: medyczna, farmaceutyczna)
 • Znajomość metodologii FMEA oraz narzędzi rozwiązywania problemów, np. 5Why, Diagram Ishikawy,
 • Znajomość normy ISO 13485,
 • Mile widziane doświadczenie pracy w środowisku GMP
 • Znajomość metodologii audytowania, umiejętności raportowania i przekazywania danych przełożonemu,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Swoje oferty prosimy przesyłać na adres: praca@macopharma.pl

 

W celu przesłania zgłoszenia, niezbędne jest wyrażenie zgody o prezentowanej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Maco Productions Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-405) przy ul. Szwajcarskiej 22 w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Jeśli chce Pan/Pani, aby złożone dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w przyszłych rekrutacjach, proszę o dodanie również poniższej klauzuli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Maco Productions Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-405) przy ul. Szwajcarskiej 22 w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Maco Productions Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-405) przy ul. Szwajcarskiej 22.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych). Dane w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 6. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie Państwa oferty.
 8. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.