MacoPharma

Kontakt

Dział Personalny

ul. Szwajcarska 22,
54-405 Wrocław

e-mail: praca@macopharma.pl

Produkcja – RECEPCJA

Maco Productions Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22,
54-405 Wrocław

tel.: 71-37-60-100, 71-37-60-150 – RECEPCJA
e-mail: macopharma@macopharma.pl

NIP: 779-21-76-987,
REGON: 634298141,
KRS: 0000112451

Sprzedaż

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22,
54-405 Wrocław

tel.: 71-37-60-110
e-mail: biuro@macopharma.pl

NIP: 779-21-62-502,
REGON: 634248545,
KRS: 0000054176

Serwis urządzeń

Tel: 71-37-60-114
serwis@macopharma.pl

Radosław Jałowiecki: 607 831 269
Marcin Pierzgalski: 607 824 743