MacoPharma

O firmie

Maco Pharma jest kluczowym europejskim producentem zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych i urządzeń medycznych wykorzystywanych w krwiodawstwie oraz kluczowym dostawcą płynów infuzyjnych dla lecznictwa zamkniętego.

produkcja medycznych pojemników

Firma posiada 4 fabryki, w których zatrudnia ponad 2000 osób. Polski zakład produkcyjny powstał w 2002 roku i obecnie pracuje w nim blisko 700 osób.

ISO

Maco Pharma, jako firma społecznie odpowiedzialna, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także monitorowania ich zmian. Zwracamy uwagę na to, by nasze przedsiębiorstwo działało według światowych standardów. Funkcjonujemy zgodnie z normami ISO13485 : 2016 zawierającą wymagania dotyczące wyrobów medycznych odnoszącą się do systemu zarządzania jakością, ISO 14001 zarządzanie środowiskowe oraz ISO 45 000 system zarządzania BHP.
Maco Productions Polonia sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22, 55-405 Wrocław działa w otoczeniu gospodarczym oraz zidentyfikowała strony, które mają wpływ na jej działalność oraz strony, na które oddziałuje Maco Productions Polonia Sp. z o.o.