MacoPharma

O firmie

Maco Pharma jest kluczowym europejskim producentem zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych i urządzeń medycznych wykorzystywanych w krwiodawstwie oraz kluczowym dostawcą płynów infuzyjnych dla lecznictwa zamkniętego.

produkcja medycznych pojemników

Firma posiada 4 fabryki, w których zatrudnia ponad 2000 osób. Polski zakład produkcyjny powstał w 2002 roku i obecnie pracuje w nim blisko 700 osób.

ISO

Maco Pharma, jako firma społecznie odpowiedzialna, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także monitorowania ich zmian. Zwracamy uwagę na to, by nasze przedsiębiorstwo działało według światowych standardów. Funkcjonujemy zgodnie z normami ISO 13485:2012 zawierającą wymagania dotyczące wyrobów medycznych  ISO 9001:2008 odnoszącą się do systemu zarządzania jakością, ISO 14001 zarządzanie środowiskowe oraz OHSAS 18001 system zarządzania BHP.
1
„Zarząd Spółki Maco Productions Polonia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112451 oraz Zarząd Spółki Batipharm sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112422, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 29 września 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Maco Productions Polonia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka przejmująca) ze spółką Batipharm sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka przejmowana).