MacoPharma

Działy produkcyjne

W Maco Pharma działa osiem sektorów produkcyjnych.

Macoplast

To właśnie tutaj rozpoczynamy proces tworzenia układów. Produkujemy dreny, klampy (zaciski do drenów) oraz łączniki, które służą do łączenia drenów.

Zgrzewanie

Wytwarzamy pojemniki wchodzące w skład układów przeznaczonych do transfuzji i preparatyki krwi. Po wyprodukowaniu każdy pojemnik-worek poddajemy szczegółowej kontroli.

Etykiety

W tym dziale dbamy o to, aby każdy pojemnik został oznakowany odpowiednią etykietą. Znakowanie odbywa się na podstawie dokumentacji produkcyjnej.

Igły

Tutaj, z gotowych komponentów, składamy igły do naszych układów: kleimy igły do podstaw, silikonujemy i testujemy . Każdą gotową igłę poddajemy dokładnej kontroli.

Montaż

Tu wykonujemy pierwszy montaż oraz klejenie drenów. Efektem naszej pracy są półprodukty, które dostarczamy do działu sterylizacji lub produkty końcowe, m.in. układy do mrożenia komórek macierzystych.

Sterylizacja

Odpowiadamy za proces łączenia poszczególnych elementów w całe układy. Następnie napełniamy je płynami do przechowywania i konserwacji krwi, które dozowane są za pomocą zaprogramowanej napełniarki. W kolejnym etapie układy poddajemy sterylizacji przy pomocy pary wodnej.

Sterylizacja

Kondycjonowanie

W tej sekcji odbieramy układy z działu sterylizacji i poddajemy kontroli. Następnie pakujemy w ochronną folię. Sprawdzamy zawartość każdego zapakowanego układu pod względem szczelności i kompletności. Po zakończeniu procesu układy poddajemy kwarantannie.

Pakowanie

Tu, na ostatnim etapie produkcji, pakujemy układy do odpowiednio oznakowanych kartonów.

Laboratorium

Laboratoria funkcjonujące w Maco Pharmie podzielone jest na cztery obszary.

Laboratorium mechaniczne

Odpowiadamy za kontrolę fizycznych parametrów surowców i produktów weryfikujemy wiele parametrów procesu wytwarzania i dokumentacji produkcyjnej.

Laboratorium chemiczne

Przygotowujemy roztwory do przechowywania krwi. Każdy etap procesu powstawania roztworów jest ściśle nadzorowany. Szczegółowej analizie poddawane są także wytwarzane w firmie produkty.

Laboratorium mikrobiologiczne

Przeprowadzamy kontrolę mikrobiologiczną surowców i produktów. Odbywa się tu także monitoring środowiska wytwarzanych produktów, jak również kontrola ich skutecznej sterylizacji.

Laboratorium metrologiczne

Weryfikujemy sprawność i stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do kontroli pomiarów: ciśnienia, wagi oraz temperatury urządzeń do sterylizacji.

Sprawdź, jakie warunki oferujemy i dlaczego nasi pracownicy rano wstają uśmiechnięci!

Przejdź do zakładki kariera

oferta